रशियन क्रांती — रशियन कायदे सल्लासुरु आहे कारण कामगार, अशी मागणी चांगले वेतन आणि सार्वत्रिक मत आहे

तो भरपूर होते राजकीय प्रभाव आणि नंतर हत्या कारण त्याच्या शक्ती

संस्था, क्रांतिकारक आवश्यक बनलेले प्रथम, सर्वात, आणि प्रामुख्याने लोक करतात क्रांतिकारी क्रियाकलाप त्यांच्या व्यवसाय.

अशा एक संघटना असणे आवश्यक नाही खूप व्यापक आणि म्हणून गुप्त